Viktig informasjon om merverdiavgift

Skatteetaten har sendt ut brev i Altinn til alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret – det vil si de som leverer momsoppgave.

Brevet informerer om to viktige endringer for mva-registrerte fra 2017:

  • mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift
  • innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen som i dag

Brevet kommer i Min meldingsboks i Altinn, med tittelen Viktig informasjon om merverdiavgift. Har virksomheten registrert e-postadresse i Altinn, varsles den per e-post om at brevet er kommet.

De største endringene

Fra 1. januar 2017 må mva-registrerte virksomheter føre regnskapet med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset mva-meldingen. Regnskapet må føres slik at man kan rapportere riktig ved første terminforfall på ny oppgave.

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift.

I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av den som importerer. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt.

Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten som inkluderer innførselsmerverdiavgift. De må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen m.m.

 

Hvor får man mer informasjon?

skatteetaten.no finnes informasjon og veiledning, se særlig «Spørsmål og svar» på høyre side av nettsiden.

Se Tolletatens nettsider for videre veiledning om import og merverdiavgift.

Økonomisystemene Askus benytter vil i vare ta endringene som varslet ovenfor.
Kilde: Regnskap Norge