Vi ønsker Pernille velkommen

Vi er glade for å ønske Pernille Glemmestad velkommen på Askus laget. Hun startet opp hos oss 12. august. Pernille har fullført videregående skole med gode resultater. Hun skal ha praksis hos oss 1 år for å lære mere om regnskapsfaget før hun begynner på høyere utdanning. Pernille vil betjene vår resepsjon.