Velkommen til Jaroslava

Vi er glade for å ønske Jaroslava Cymbaluk velkommen på Askus-laget.
Hun startet opp hos oss 3. februar 2020 og har mange års erfaring fra bransjen i Norge.
Jaroslava har Bachelor i regnskap og revisjon, og er autorisert regnskapsfører.