STIFTELSE AV SELSKAP

Hva hadde Norge vært uten gründere som tør å ta steget med å starte egen bedrift?

Gjennom årenes løp, har vi aktivt vært med når nye bedrifter ligger klar i støpeskjeen, og skal se dagens lys gjennom registrering i Brønnøysundregistrene.

En god start står og faller på ideen og gjennomføringskraften som en gründer har, men det er viktig å ha en sparringspartner som stiller de riktige spørsmålene.

Vi ordner alt av papirarbeidet rundt stiftelse av selskap, og bistår med råd når det gjelder valg av selskapsform. I tillegg bistår vi med å sette opp forretningsplan, investerings- og driftsbudsjetter for å sikre en god planmessig oppstart.

Kontakt oss vedr. stiftelse av selskap >>