SYSTEMER

 

For fjernstyring, trykk på denne linken og kjør programmet som lastes ned. Oppgi ID og passord til din kontaktperson hos Askus AS: https://get.teamviewer.com/askus

 

Hos oss kan du velge økonomisystemer tilpasset din bedrift.

Tripletex

Et komplett økonomisystem som enkelt tilpasses din bedrift.

Tripletex består av mange ulike moduler, og du velger de du trenger. Alle modulene er sømløst integrert med hverandre, og på denne måten passer Tripletex til alle – fra de små til de store firmaene. Den gode integrasjonen gjør at Tripletex er et komplett webbasert økonomisystem slik at du som kunde kan logge deg inn når og hvor du vil.

Inneholder modulene regnskap, fakturering, lønn, avdeling og prosjekt.
Systemet kan kobles mot ulike kassesystemer og netthandel.

Visma Business

Visma Business er et komplett, avansert og brukervennlig økonomisystem for mellomstore og store bedrifter, og brukes av mange store firmaer.

Visma Business er laget slik at det skal være enkelt å utvide økonomi- og logistikksystemet med mye annen smart funksjonalitet innen salg og kundedialog, og innen lønn og personal. Automatiserte rutiner for innkjøp, dokumentflyt, reiseregninger, rapportering, ferier og fravær er bare noen av mulighetene.

Systemet passer godt for firmaer som har mange bilagstransaksjoner og lager-logistikk.

Total Årsoppgjør og aksjebok


Årsoppgjør
Store deler av årsoppgjøret er ferdigstilt i det man legger inn saldobalansen.  Mye automatikk og innebygde kontroller reduserer potensielle feilkilder ved utarbeidelse av rapporter/ligningspapirer, samtidig som programmet gir fleksibilitet nok til å kunne tilpasse seg.

Aksjebok
Med Total Aksjebok får du både en komplett aksjebok og ikke minst automatisk utfylling av aksjonærregisteroppgaver.

Cantor Controller

Moderne økonomistyringsverktøy på områdene årsoppgjør, budsjett, regnskapsrapportering og likviditetsstyring.

Årsoppgjør
Årsoppgjør for alle selskapstyper. Utarbeidelse av Resultat/Balanse rapporter, noter samt alle skjema fra Skatteetaten og full skatteberegning.

Budsjett
Komplette og kompakte budsjettrutiner for utarbeidelse av de sentrale budsjettene; resultat-, likviditet- og balansebudsjett.

Likviditetsstyring
Lar deg kombinere budsjettall, virkelige tall og dine egne korrigeringer slik at du når som helst i året får en oversikt over likviditetssituasjonen og forventet utvikling for de neste ukene eller månedene.

Perioderapportering
Rapporteringssystem som gir mulighet for fortløpende innhenting av regnskapstall fra regnskapssystem for å ta ut rapporter som gir sammenligningsgrunnlag mot budsjettall, avviksanalyser, prognoser og grunnlag for fremtidige budsjetter.

Rapportene gjøres tilgjengelig via en web løsning for deg som kunde.