REGNSKAPSKALENDER

Her finner du en oversiktlig regnskapskalender som viser deg forskjellige regnskapsfrister.

JANUAR

05.01: Innsending av a-melding (desember)
15.01: Betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (6. termin)
31.01: Innsending av aksjonærregisteroppgave

FEBRUAR

01.02: Utsendelse av sammenstillingsoppgave lønn til ansatte
05.02: Innsending av a-melding (januar)
10.02: Innsending av mva melding og betaling av merverdiavgift (6. termin)
15.02: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)

MARS

05.03: Innsending av a-melding (februar)
10.03: Innsending av mva melding for årstermin og betaling av merverdiavgift
15.03: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)
15.03: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

APRIL

05.04: Innsending av a-melding (mars)
10.04: Innsending av mva melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)
10.04: Innsending av mva melding for årstermin (primærnæringene) og betaling av merverdiavgift
15.04: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)
30.04: Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnstakere og pensjonister

MAI

05.05: Innsending av a-melding (april)
15.05: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)
15.05: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin)
31.05: Innsending av skattemelding for selskap og næringsdrivende
31.05: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter

JUNI

05.06: Innsending av a-melding (mai)
10.06: Innsending av mva melding og betaling av merverdiavgift (2. termin))
30.06: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

JULI

05.07: Innsending av a-melding (juni)
15.07: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)
31.07: Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

AUGUST

05.08: Innsending av a-melding (juli)
31.08: Innsending av mva melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

SEPTEMBER

05.09: Innsending av a-melding (august)
15.09: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)
15.09: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

OKTOBER

05.10: Innsending av a-melding (september)
10.10: Innsending av mva melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

 

NOVEMBER

05.11: Innsending av a-melding (oktober)
15.11: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)
15.11: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

DESEMBER

05.12: Innsending av a-melding (november)
10.12: Innsending av mva melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)