Barentshavkonferansen logo

Marit Hansen, direktør Stiftelsen Barentshavkonferanser

Stiftelsen Barentshavkonferanser bruker Askus AS som regnskapsfører. Etter å ha jobbet tett sammen med Askus de siste par årene, har vi løftet  vår økonomistyring opp på et helt nytt nivå.

For meg er hverdagen svært hektisk, og nøkkelen er å få frigjort tid til de strategisk viktige oppgavene. Med Askus sine moderne papirløse systemer, har vi full kontroll på bilagsflyten, og i tillegg har vi tilgang til web-baserte rapporteringssystemer som gir oss riktig grunnlagsdata for beslutninger. Askus fungerer som en viktig sparringspartner, og vi kaller dem vår innleide økonomisjef. For de som ønsker noe mer enn passiv bokføring, herunder moderne økonomistyring, anbefaler vi Askus på det varmeste.