Nye krav til kassasystemer og registrering i kredittsalg

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse vedrørende hvilke krav som stilles til kassasystemene etter ny kassasystemlov når de benyttes til å registrere kredittsalg.

Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta.

Det er kun kontantsalg som kreves registrert ved bruk av kassasystem. Skattedirektoratets uttalelse tar for seg om det er tillatt at også kredittsalg registreres på kassapunkt, og hvordan kredittsalget i så fall skal vises på rapporter og kvitteringer.

Utleveringskvittering

Dersom kassasystemet blir benyttet til å registrere kredittsalg som blir fakturert på et senere tidspunkt, skal det skrives en kvittering som viser hva slags varer og tjenester som er levert. Antall utleveringskvitteringer og beløp skal spesifiseres i X- og Z-rapport. Utleveringskvittering må ikke utstedes hvis kunden mottar salgskvittering.

Krav til å spesifisere salget i kundespesifikasjonen

Kredittsalget skal spesifiseres i kundespesifikasjonen, uavhengig av om kunden er privatperson eller næringsdrivende. Bokføringspliktige som i hovedsak selger kontant kan spesifisere kredittsalg ved fremleggelse av kopier av salgsdokumentasjonen (faktura eller salgskvittering) ordnet pr. kunde og slipper da å registrere i kundespesifikasjonen.

Kredittsalg som registreres på kassapunkt, men som faktureres særskilt

Ved kontoforhold kan salget fortløpende registreres på kassepunkt, mens salgsdokumentet (fakturaen) utstedes på et senere tidspunkt, f.eks. månedlig via fakturasystemet. Når fakturagrunnlaget registreres på kassepunktet, skal det skrives ut en utleveringskvittering, som skal spesifiseres på X- og Z-rapport. Fakturaen og betalingen skal registreres i kundespesifikasjonen.

Kredittsalg som registreres på kassapunktet, og faktureres senere fra kassapunktet

Kunden kan ha et kontoforhold, men salget registreres fortløpende på kassapunktet hver gang kunden kjøper varer/tjenester. Når kunden gjør opp for kjøpene, f.eks. månedlig, skrives det salgskvittering fra kassapunktet. Det skal også i slike tilfeller skrives en utleveringskvittering når salg registreres på kassapunktet uten at det skrives salgskvittering.

Skattedirektoratet legger til grunn at for kunder med kontoforhold er ikke kassasystemforskriften til hinder for at salgskvittering utstedes fra kassapunktet, på et senere tidspunkt enn transaksjonstidspunktet. Dette forutsetter at salget er registrert i kassasystemet på navngitt kunde, og det skrives ut utleveringskvittering på transaksjonstidspunktet. Salgskvitteringen må blant annet inneholde kundens navn, og adresse eller organisasjonsnummer.

Kvitteringer for kredittsalg som blir skrevet ut fra kassapunkt skal spesifiseres i X- og Z-rapport med antall og beløp.

Hvis kassasystemet ikke er integrert mot regnskapssystemet, må kassasystemet produsere dokumentasjon (salgsjournal) som viser kredittsalg spesifisert for hver kunde, slik at salg- og betalingstransaksjonen kan spesifiseres i kundespesifikasjonen.

Kredittsalg faktureres via kassasystemet på salgstidspunktet

For kredittsalg hvor det skrives ut en salgskvittering fra kassasystemet på salgstidspunktet kreves det ikke utleveringskvittering. For øvrig kan løsningen som omtalt i foregående avsnitt benyttes.
Kilde: Sticos

Kilde: http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/nye-krav-til-kassasystemer–registrering-av-kredittsalg/