Enighet om statsbudsjettet for 2018

 

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er blitt enige om en avtale om statsbudsjettet 2018. I forhold til det opprinnelige budsjettforslaget, er det foretatt følgende endringer på skatte- og avgiftsområdet:

  • Den særskilte rabatten i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil videreføres, men rabatten reduseres fra 50 prosent til 40 prosent.
  • Maksimal opsjonsfordel etter den nye ordningen for opsjonsordninger i små, nyetablerte selskap (gründerbedrifter) øker fra foreslåtte 30 000 kroner til  500 000 kroner.
  • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner øker fra kr. 30 000 til kr. 40 000.
  • Grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift økes til kr. 70 000 pr. ansatt/kr. 700 000 pr. organisasjon (fra kr 60 000/kr. 600 000).
  • Det blir ingen engangsavgift for el-biler.

Budsjettavtalen skal nå behandles av Stortinget, og endelig vedtak vil skje før jul.

Kilde: Sticos
https://www.statsbudsjettet.no/Upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/budsjettavtale_2018.pdf