Hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2018 »

Skatt Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 20,5 prosent til 19,5 prosent. Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. De nye satsene blir slik: Trinn 1: 1,4 prosent av inntekt mellom kroner 169.000 og 237.900 […]

Ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017 »

1. januar 2017 trer den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Loven vil regulere forvaltningsreglene for så å si alle skatter og avgifter i Norge, med dokumentavgift og eiendomsskatt som to viktige unntak. Tidligere var forvaltningsreglene spredd rundt på en rekke forskjellige lover, som ligningsloven, merverdiavgiftsloven og forvaltningsloven, uten noen form for samordning. Nå blir forvaltningsreglene samordnet […]

Statsbudsjettet for 2017 »

Her er hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2017 Skatt: Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25 prosent til 24 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 21,5 prosent til 20,5 prosent. Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. […]

arm som skriver på ark

Selvangivelsen for inntektsåret 2014 »

Frist for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2015. Det er ikke nødvendig å levere selvangivelse der de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte (leveringsfritak). Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge må levere selvangivelsen for å oppfylle opplysningsplikten om egne forhold. Blant annet må de gi opplysninger om hvor lenge […]