Hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2018 »

Skatt Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 20,5 prosent til 19,5 prosent. Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. De nye satsene blir slik: Trinn 1: 1,4 prosent av inntekt mellom kroner 169.000 og 237.900 […]

Ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017 »

1. januar 2017 trer den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Loven vil regulere forvaltningsreglene for så å si alle skatter og avgifter i Norge, med dokumentavgift og eiendomsskatt som to viktige unntak. Tidligere var forvaltningsreglene spredd rundt på en rekke forskjellige lover, som ligningsloven, merverdiavgiftsloven og forvaltningsloven, uten noen form for samordning. Nå blir forvaltningsreglene samordnet […]

Statsbudsjettet for 2017 »

Her er hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2017 Skatt: Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25 prosent til 24 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 21,5 prosent til 20,5 prosent. Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. […]