Frist for søknad om merverdiavgiftskompensasjon, 1. september »

Vi minner om frist for søknad om merverdiavgiftskompensasjon som er 1. september. Les mere her

Viktig informasjon om merverdiavgift »

Skatteetaten har sendt ut brev i Altinn til alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret – det vil si de som leverer momsoppgave. Brevet informerer om to viktige endringer for mva-registrerte fra 2017: mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen som i dag […]

Nye krav til kassasystemer og registrering i kredittsalg »

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse vedrørende hvilke krav som stilles til kassasystemene etter ny kassasystemlov når de benyttes til å registrere kredittsalg. Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Det er kun kontantsalg som kreves registrert ved bruk av kassasystem. Skattedirektoratets uttalelse tar […]