Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte »

Vi erfarer at våre kunder har god kontroll med avsetning og uttak av ordinært utbytte fastsatt ved årsregnskapene. Når det gjelder uttak av ekstra utbytte, så har vi her lagt ved litt ekstra informasjon: Tilleggsutbytte Tilleggsutbytte er utbytte som besluttes på annet tidspunkt enn ordinær generalforsamling, og som avsettes på grunnlag av selskapets siste godkjente […]