Hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2018 »

Skatt Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 20,5 prosent til 19,5 prosent. Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. De nye satsene blir slik: Trinn 1: 1,4 prosent av inntekt mellom kroner 169.000 og 237.900 […]

Viktig informasjon om merverdiavgift »

Skatteetaten har sendt ut brev i Altinn til alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret – det vil si de som leverer momsoppgave. Brevet informerer om to viktige endringer for mva-registrerte fra 2017: mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen som i dag […]

Statsbudsjettet for 2017 »

Her er hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2017 Skatt: Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25 prosent til 24 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 21,5 prosent til 20,5 prosent. Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. […]