Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte »

Vi erfarer at våre kunder har god kontroll med avsetning og uttak av ordinært utbytte fastsatt ved årsregnskapene. Når det gjelder uttak av ekstra utbytte, så har vi her lagt ved litt ekstra informasjon: Tilleggsutbytte Tilleggsutbytte er utbytte som besluttes på annet tidspunkt enn ordinær generalforsamling, og som avsettes på grunnlag av selskapets siste godkjente […]

strand og gul parasoll

Ferieavvikling - hvilke regler gjelder? »

Vedlagt ligger viktige regler å forholde seg til. Hvordan fastsettes tidspunkt for ferie Arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker gis ferie etter lovens bestemmelser. I utgangspunktet bestemmer arbeidsgiveren når hovedferien skal avvikles, men normalt skjer det etter avtale med arbeidstakeren. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med […]