Askus søker forretningsfører for boligselskaper med tillegg av regnskapsførsel for næringskunder, arbeidssted Lillehammer

Info om Askus:
Askus AS ble stiftet i 1992 og er lokalt eid. Vi har hatt god drift og gode resultater gjennom mange år. Vi har opparbeidet oss et godt renomme blant våre kunder som vi er opptatt av å ivareta.

Vi er et moderne og innovativt regnskapskontor som jobber på skybaserte plattformer.
Askus er i en spennende utvikling, der vi jobber med kontinuerlig kvalitetsforbedring internt og for kunder.

Våre kontorer i Lillehammer og Hammerfest består av 18 ansatte, hvorav 9 ansatte er autorisert som regnskapsførere. Vi har godt arbeidsmiljø, og som arbeidsgiver er vi opptatt av at våre ansatte har gode lønnsbetingelser og at alles ambisjoner blir ivaretatt.

Vi har lang erfaring med forretningsførsel og bistand til boligselskaper. Vi er i dag forretningsfører for 29 boligselskaper med en god blanding av boligsameier og fritidssameier i Lillehammer regionen.
Forretningsførsel for boligselskaper er et stort marked hvor de store aktørene dominerer, og dette markedet vil bli et satsningsområde for oss fremover.

I tillegg har vi nærmere 400 andre regnskapskunder fordelt på mange ulike bransjer.

Askus søker en person som kan ta hovedansvar for vår portefølje av boligselskaper i tillegg til å selge inn våre tjenester til mulige nye kunder.
Det vil også bli tillagt stillingen regnskapsoppdrag for andre næringskunder.

Arbeidsoppgaver for boligselskaper består av:
– Den daglige driften av sameie i samarbeid med styret, herunder postmottak
– Regnskapsførsel, herunder bokføring/avstemming og betaling av regninger
– Fordele og kreve inn felleskostnader, herunder fakturering og purring
– Rapportering, 3 ganger årlig
– Utbetaling av styrehonorar, herunder lønnsinnberetning av honorar
– Utarbeide og sende inn ligningsoppgaver for seksjonseiere
– Utarbeide årsregnskap med noter, herunder bistand med innkalling til årsmøte
– Delta på årsmøte ved behov
– Budsjettering og likviditetsstyring
– Besvare henvendelser fra eiendomsmeglere vedr. salg og overdragelse av boliger

Arbeidsoppgaver for andre regnskapskunder består av:
– Regnskapsførsel, herunder bokføring/avstemming og betaling av regninger
– Rapportering
– Lønnskjøring
– Budsjettering og likviditetsstyring
– Kundekontakt og andre oppgaver som naturlig hører oppdragene til

Systemer:
Vårt valg av økonomisystem er Tripletex, et skybasert system, hvor våre kunder har full tilgang til systemet med egen innlogging.

Vi benytter Lettstyrt, som er en nettbasert tjeneste som tilbyr HMS og styreverktøy for boligselskap, og sørger for at sameie har full kontroll og samler kommunikasjon og dokumentasjon på et sikkert sted. Vi setter opp styreplan med riktig verktøy for styrearbeidet som er tidsbesparende og enkelt.

Arbeidsforhold:
Arbeidstid vil være 5 dager pr. uke fra kl. 08.00 til kl. 16.00 med fratrekk av halv times pause. Kontoret har kjernetid mellom kl. 09.00-15.00 slik at det er mulig å skyve på arbeidstid før eller etter kjernetiden. Vi praktiserer frihet under ansvar, og mener at tillitt er et viktig element i et arbeidsforhold. Avtale om noe hjemmekontor er mulig. Dog ønsker vi mest mulig tilstedeværelse på kontoret av både sosiale og faglige årsaker. Stillingens art tilsier at det periodisk vil bli behov for noe innsats utover den normale arbeidstid.
Det vil bli gjensidig prøvetid på 6 måneder, og deretter 3 mnd. oppsigelse.
Askus skal gjøre det vi kan for å legge til rette for en god personlig og faglig utvikling i et trygt miljø.
Lønnsutbetaling er etterskuddsvis, og utbetales innen den 4. i påfølgende måned.
5 ukers ferie, 12 % feriepenger. Feriepenger utbetales på juni lønn.
Ved god personlig utvikling vil lønnsvilkår være til løpende vurdering.
Andre lønnsbetingelser
Askus har alltid hatt tradisjon for gode velferdsgoder for sine ansatte, og ikke minst ryddig lønnsstruktur med tanke på overtid-, merarbeid og organisering av arbeidet. De kollektive betingelsene kan endre seg som følge av generell utvikling i bransjen, ønsker fra de ansatte, og nødvendige tilpasninger.

Andre forhold:
Normal arbeidstid julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuken (før skjærtorsdag) er 4,0 timer (halv dag). Vi etterstreber at våre ansatte avspaserer eller tar ferie disse dager.
Det vil ved oppstart bli avkrevd taushetsløfte.
Opplæring:
Det vil ved oppstart gitt grundig opplæring i våre systemer og arbeidsmetodikk, og vi praktiserer mentorordning ved oppstart av nyansatte.

Vi mener at vi skal kunne tilby den rette spennende arbeidsoppgaver, gode lønnsbetingelser og et hyggelig arbeidsmiljø tilpasset egne ønsker og forventninger.