Askus AS, avdeling Lillehammer, og SpareBank 1 Regnskapshuset går sammen

Fra 01.09.2023 vil Askus AS, avdeling Lillehammer, bli en del av SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

I likhet med mange andre bransjer er regnskap og administrative tjenester i sterk endring og utvikling. Askus og SpareBank 1 Regnskapshuset er enige om at vi sammen skaper en mer attraktiv og fremtidsrettet virksomhet på Lillehammer, enn vi kan greie hver for oss. Vi har satt oss høye ambisjoner om å utvikle vårt tjenestetilbud videre.

Askus AS, avdeling Lillehammer, vil etter overtakelsen fortsatt være i de samme lokalene i Anders Sandvigs gate 38, 2609 Lillehammer. Kundene vil bli betjent av de samme personene som tidligere.

Inngåtte oppdragsavtaler og avtalte priser vil gjelde som før overtakelsen.

Endringen fra 01.09.2023 vil være at SpareBank 1 Regnskapshuset overtar eierskapet i Askus AS.

Vi ser på muligheter for å få samlokalisert ansatte i Askus med øvrige ansatte i SpareBank 1 Regnskapshuset på Lillehammer, når samlokalisering er avklart vil du som kunde få informasjon om dette.

Cato Thomassen har nylig startet opp som Daglig leder hos Askus AS, og han vil bli ny Markedsområdeleder for SpareBank 1 Regnskapshuset på Lillehammer. Cato kommer fra jobb som Økonomidirektør i Madshus AS. Han har bred erfaring innenfor regnskap, analyse, budsjettering, rapportering og brenner for struktur og effektivisering av oppgaver.

Jan-Tore Horn, eier av Askus AS, blir med videre og går inn i stilling som Bedriftspartner på Lillehammer.

Askus, avdeling Hammerfest vil fortsette sin virksomhet i Hammerfest under navnet Askus Nord AS. Jarle Skjerven, eier av Askus AS, vil fortsatt lede virksomheten i Hammerfest.

SpareBank 1 Regnskapshuset er i sterk vekst og har ca. 550 medarbeidere representert ved 43 kontorsteder i Trøndelag, Møre & Romsdal og Innlandet. Vi opplever at våre kunder i stadig større grad etterspør tjenester utover tradisjonelle regnskapsoppgaver. Vår ambisjon med sammenslåingen er å gi deg et utvidet tjenestespekter og tilgang til økonomisk spesialkompetanse. Selskapet har også en egen avdeling som kan bistå med å ta i bruk fremtidsrettede IT løsninger.

Vi vil understreke at bank- og regnskapsvirksomheten til SpareBank 1 er adskilte enheter hvor kundeinformasjon ikke blir utvekslet uten at det foreligger et samtykke fra våre kunder.

Vi håper med dette at vi har lagt et godt grunnlag for å bli en enda bedre samarbeidspartner i fremtiden.

 

Lillehammer 31.08.23

Med vennlig hilsen
Askus AS                                                                 SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Jan-Tore Horn/Jarle Skjerven                                   Arne Nypan

Eiere av Askus AS                                                    Adm. direktør