Velkommen til Cato

Vi er glade for å ønske Cato Nilsen velkommen på Askus-laget.

Han startet opp hos oss på Hammerfest kontoret 1. mars 2020.

Cato kommer fra jobb i Skatteetaten.