REGNSKAPSKALENDER

Her finner du en oversiktlig regnskapskalender som viser deg forskjellige regnskapsfrister.

JANUAR

15.01.2015: Innlevering av terminoppgave og betaling av arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk (6. termin 2014)
20.01.2015: Innlevering av lønns- og trekkoppgaver på papir for 2014
31.01.2015: Innlevering av aksjonærregisteroppgave på papir og elektronisk
31.01.2015: Innlevering av lønns- og trekkoppgaver elektronisk på diskett, CD eller via Altinn for 2014

FEBRUAR

05.02.2015: Innsending av a-melding (januar)
10.02.2015: Innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift (6. termin 2014)
10.02.2015: Innlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift (6. termin 2014)
16.02.2015: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (1. termin)
20.02.2015: Innlevering av lønns-og trekkoppgave for fiske og fangst for 2014

MARS

05.03.2015: Innsending av a-melding (februar)
10.03.2015: Innlevering av årsterminoppgave (omsetning < kr 1 000 000) og betaling av merverdiavgift
16.03.2015: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (1. termin)
16.03.2015: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)
31.03.2015: Innlevering av selvangivelse for selskaper (papirutgave)

APRIL

07.04.2015: Innsending av a-melding (mars)
10.04.2015: Innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift (1. termin)
10.04.2015: Innlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift (1. termin)
10.04.2015: Innlevering av årsoppgave (primærnæringene) og betaling av merverdiavgift
15.04.2015: Betaling av forskuddsskatt upersonlig skattyter (2. termin)
30.04.2015: Innlevering av forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister
30.04.2015: Innlevering av forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende (papirutgave)

MAI

05.05.2015: Innsending av a-melding (april)
15.05.2015: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (2. termin)
15.05.2015: Betaling av forskuddsskatt for personlig skattyter (2. termin)
31.05.2015: Innlevering av selvangivelse for selskap (elektronisk selvangivelse)
31.05.2015: Innlevering av forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende (elektronisk selvangivelse)

JUNI

01.06.2015: Betaling av tilleggsforskudd for å unngå renter
05.06.2015: Innsending av a-melding (mai)
10.06.2015: Innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift (2. termin)
10.06.2015: Innlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift (2. termin)
30.06.2015: Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

JULI

06.07.2015: Innsending av a-melding (juni)
15.07.2015: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (3. termin)
31.07.2015: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund (på papir)

AUGUST

05.08.2015: Innsending av a-melding (juli)
31.08.2015: Innlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift (3. termin)
31.08.2015: Innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift (3. termin)
31.08.2015: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund (elektronisk)

SEPTEMBER

07.09.2015: Innsending av a-melding (august)
15.09.2015: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (4. termin)
15.09.2015: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (3. termin)

OKTOBER

05.10.2015: Innsending av a-melding (september)
12.10.2015: Innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift (4. termin)
12.10.2015: Innlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift (4. termin)

NOVEMBER

05.11.2015: Innsending av a-melding (oktober)
16.11.2015: Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (5. termin)
16.11.2015: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (4. termin)

DESEMBER

07.12.2015: Innsending av a-melding (november)
10.12.2015: Innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift (5. termin)
10.12.2015: Innlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift (5. termin)