NYHETER

Velkommen til ny ansatt »

Vi er glade for å ønske Ola Jakob Myhre velkommen på Askus laget. Han startet opp hos oss 4. mars 2019 og har mange års erfaring fra bransjen. Ola Jakob er utdannet Høgskolekandidat i økonomiske/administrative fag og gjennomført revisjonsstudium. Praksis som revisor noen år i Oslo, og flyttet så til Lillehammer. Ola Jakob har drevet […]

Velkommen til ny ansatt »

Vi er glade for å ønske Benedicte Haslev Martinsen velkommen på Askus laget. Hun startet opp hos oss 1. august. Benedicte har fullført videregående skole med strålende resultater. Hun skal ha praksis hos oss 1 år for å lære mere om regnskapsfaget før hun begynner på studier innenfor økonomi. Benedicte vil betjene vår resepsjon.

Velkommen til ny ansatt »

  Vi er glade for å ønske Astrid Myhren velkommen på Askus-laget. Hun startet opp hos oss 1. desember 2017. Utdannet innen Økonomi & Administrasjon fra Høgskolen i Lillehammer, samt påbygging innen skatterelaterte fag og filosofi. Astrid er autorisert regnskapsfører, og har over 20 års erfaring innen regnskap og forvaltning fra boligbyggelag og regnskapsbyrå. Hun […]

Enighet om statsbudsjettet for 2018 »

  Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er blitt enige om en avtale om statsbudsjettet 2018. I forhold til det opprinnelige budsjettforslaget, er det foretatt følgende endringer på skatte- og avgiftsområdet: Den særskilte rabatten i listeprisen for el-biler som brukes som firmabil videreføres, men rabatten reduseres fra 50 prosent til 40 prosent. Maksimal opsjonsfordel etter […]

Hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2018 »

Skatt Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 24 prosent til 23 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 20,5 prosent til 19,5 prosent. Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. De nye satsene blir slik: Trinn 1: 1,4 prosent av inntekt mellom kroner 169.000 og 237.900 […]

Askus-25-år-kake

Askus AS er 25 år – bli med å feire sammen med oss! »

  Det er med stolthet og ydmykhet at vi informerer om at: Askus AS fyller 25 år onsdag 27. september. For å feire oss selv holder vi åpent hus i våre lokaler førstkommende onsdag mellom kl. 13.00 – 14.00. Det serveres kaffe og kaker – vi håper mange av dere tar dere tid til å […]

Ny ansatt hos Askus »

  Vi er glade for å ønske Bente Freng velkommen på Askus laget. Hun startet opp hos oss 31. august. Bente er høyskoleutdannet fra BI innen Økonomi & Administrasjon. Hun har over 20 års erfaring med regnskap fra tidligere jobber, og har lang erfaring med regnskapsførsel for ulike bransjer.  

Er du autorisert regnskapsfører og søker nye spennende utfordringer? »

Askus AS er et lokal eid regnskapskontor som holder til i egen eide lokaler i Lillehammer sentrum. Vi er 12 positive og dyktige personer, hvorav 5 er autorisert som regnskapsførere. Selskapet er i god vekst, og var Gaselle bedrift i 2012, 2014, 2015 og 2016. Vi har god likviditet, solid økonomi og over 330 kunder fordelt på […]

Ny ansatt »

  Vi er glade for å ønske Amanda Grønbakken velkommen på Askus laget. Hun har kommet flyttende fra Oppdal og starter opp hos oss 30. januar. Amanda var nyutdannet fra BI med Bachelorgrad innen Økonomi & Administrasjon  i 2015. Hun har erfaring med regnskap fra tidligere jobb på Oppdal i tillegg til gode datakunnskaper.

Askus er kåret til gasellebedrift for 2016

Gasellebedrift »

  Askus AS er kåret til Gasellebedrift i 2016 for 4. gang. Vi er naturlig nok stolte og ydmyke over utmerkelsen. Det hadde ikke vært mulig uten dyktige medarbeidere og trofaste kunder. Vi er i stadig vekst og har de siste månedene styrket laget med ytterligere ansettelser. Flere spennende nye kunder har i høst valgt Askus som […]

Viktig informasjon om merverdiavgift »

Skatteetaten har sendt ut brev i Altinn til alle virksomheter som er registrert i merverdiavgiftsregisteret – det vil si de som leverer momsoppgave. Brevet informerer om to viktige endringer for mva-registrerte fra 2017: mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen som i dag […]

Nye krav til kassasystemer og registrering i kredittsalg »

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse vedrørende hvilke krav som stilles til kassasystemene etter ny kassasystemlov når de benyttes til å registrere kredittsalg. Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Det er kun kontantsalg som kreves registrert ved bruk av kassasystem. Skattedirektoratets uttalelse tar […]

Ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017 »

1. januar 2017 trer den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Loven vil regulere forvaltningsreglene for så å si alle skatter og avgifter i Norge, med dokumentavgift og eiendomsskatt som to viktige unntak. Tidligere var forvaltningsreglene spredd rundt på en rekke forskjellige lover, som ligningsloven, merverdiavgiftsloven og forvaltningsloven, uten noen form for samordning. Nå blir forvaltningsreglene samordnet […]

Statsbudsjettet for 2017 »

Her er hovedtrekkene i regjeringens forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene i statsbudsjettet for 2017 Skatt: Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 25 prosent til 24 prosent både for selskap og personer. For skattebetalere i Nord-Troms og Finnmark kuttes skattesatsen fra 21,5 prosent til 20,5 prosent. Regjeringen foreslår å øke satsene i trinnskatten. […]

hånd som signerer kontrakt

Stilling ledig for erfaren Autorisert Regnskapsfører »

Grunnet økende oppdragsmengde søkes regnskapsfører for snarlig tiltredelse. Askus AS ble stiftet i 1992, og er lokal eid regnskapskontor.  Vi holder til i egen eide lokaler i Lillehammer sentrum. Vi er 11 trivelige, positive og dyktige ansatte, hvorav 5 er autorisert som regnskapsførere. Selskapet er i god vekst, og var Gaselle bedrift i 2012, 2014, 2015 og […]

Ny ansatt »

Vi er glade for å ønske Oddbjørg Leite velkommen på Askus laget. Hun kommer fra et konkurrerende regnskapsbyrå på Lillehammer, og har mange års erfaring med å jobbe i vår bransje. Oddbjørg er meget godt likt av sine tidligere kunder, noe som nå vil komme våre kunder til gode. Hun er superbruker i Visma og starter opp […]

Nok en autorisert regnskapsfører »

  Vi gratulerer vår ansatt Ga Vei Kang med oppnådd autorisasjon som regnskapsfører. I løpet av sommeren kan vi ønske flere nye kunder velkommen, og er glade for at de også har valgt Askus som sin regnskapsfører.    

Stilling ledig_Vil du bli vår neste kollega_Askus_laptop på bord

Stilling ledig for regnskapsfører »

Grunnet økende oppdragsmengde søkes regnskapsfører for snarlig tiltredelse. Askus AS ble stiftet i 1992, og er lokal eid regnskapskontor.  Vi holder til i egen eide lokaler i Lillehammer sentrum. Vi er 10 trivelige, positive og dyktige ansatte, hvorav 4 er autorisert som regnskapsførere. Selskapet er i god vekst, og var Gaselle bedrift i 2012, 2014 og i […]

Nytt navn »

Regnskap og Eiendomstjenester AS har skiftet navn til Askus AS. Navnet kan på engelsk leses som «Ask us», Spør oss. Regnskapsbransjen automatiseres, og med nytt firmanavn og ny logo markerer vi endring. Askus AS er registrert som firmaets nye navn i Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene. Vi er stolte over nytt navn og logo, og ser frem […]

Gasellebedrift »

Regnskap og Eiendomstjenester AS er kåret til Gasellebedrift for 3. gang. Takk til dyktige medarbeidere og trofaste kunder som gjorde dette mulig.    

Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte »

Vi erfarer at våre kunder har god kontroll med avsetning og uttak av ordinært utbytte fastsatt ved årsregnskapene. Når det gjelder uttak av ekstra utbytte, så har vi her lagt ved litt ekstra informasjon: Tilleggsutbytte Tilleggsutbytte er utbytte som besluttes på annet tidspunkt enn ordinær generalforsamling, og som avsettes på grunnlag av selskapets siste godkjente […]

strand og gul parasoll

Ferieavvikling - hvilke regler gjelder? »

Vedlagt ligger viktige regler å forholde seg til. Hvordan fastsettes tidspunkt for ferie Arbeidsgiver skal påse at arbeidstaker gis ferie etter lovens bestemmelser. I utgangspunktet bestemmer arbeidsgiveren når hovedferien skal avvikles, men normalt skjer det etter avtale med arbeidstakeren. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med […]

arm som skriver på ark

Selvangivelsen for inntektsåret 2014 »

Frist for levering av selvangivelse for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2015. Det er ikke nødvendig å levere selvangivelse der de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte (leveringsfritak). Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold i Norge må levere selvangivelsen for å oppfylle opplysningsplikten om egne forhold. Blant annet må de gi opplysninger om hvor lenge […]